Hizmetlerimiz
Adı Soyadı
Konu
Telefon
E-Mail
Adres
Mesaj
Kullanıcı :
Şifre:
Şifremi Unuttum
Pratik Bilgiler
 • Aksesuar

 • Aydınlatma

 • Bilgi ve Gündem

 • Dekor Tv

 • Dekorasyon

 • Dekorasyon Oyunları

 • Dekoratif Ürünler

 • Döşeme ve Kaplama

 • Faydalı, Pratik Bilgiler

 • Hediyelik ve Hobi

 • Mefruşat Tekstil

 • Mobilya Dekorasyon

 • Peyzaj, Kent ve Bahçe

 • Seramik Vitrifiye, Akrilik

 • Tasarım Mimar Ajandası

 • Teknik, Akademik Bilgi

 • İç ve Dış Cephe

 • İnşaat, Emlak Konut

 • Alışveriş Sepeti
  Sepetiniz Boş
  İnşaat, Emlak Konut

  Ev ve İnsan [Ev-Mobilya Dekorasyon]
  Dekorasyon Hizmetleri

  Mobilya Dekorasyon
  Mutfak Dekorasyon
  Banyo Dekorasyon
  Ahşap Dekorasyon
  Ev Dekorasyon
  Boya Badana
  Komple Dekorasyon
  Ahşap Kapı
  Mağaza Dekorasyon
  Villa Dekorasyon
  Ahşap Mediven
  Proje Dekorasyon
   

  Ankara / Siteler 
  ..İletişim Bilgileri
  ...
  Dekorasyon :         0530 402 9921
  ... 
  iÇ-Dış İnşaat ve Mobilya Dekorasyon İşlerinde, Mimar Ekibi Teknik Kadrosu, Kalifiye ustasıyla Beraber; Proje Uygulamaları Ev-İşyeri, Otel ve Dekorasyon İşlerinde Uygulamaları...

  Ev, insanın fizyolojik, sosyolojik, estetik ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı bir yapıdır. İnsanoğlu yüzyıllardan bu yana sürekli olarak yaşadığı fiziksel çevreyi değiştirmekte, evini de sahip olduğu çevre ve kültür ortamına uydurmaktadır.

  EV VE İNSAN

  Ev, insanın fizyolojik, sosyolojik, estetik ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı bir yapıdır. İnsanoğlu yüzyıllardan bu yana sürekli olarak yaşadığı fiziksel çevreyi değiştirmekte, evini de sahip olduğu çevre ve kültür ortamına uydurmaktadır.
  Yapılan kazılar ve araştırmalar, insanın ilk mimari faaliyet olarak kendisine ev yapmaya giriştiğini ortaya koymuştur. Yontma taş çağında başlayan bu gelişme daha sonra kerpicin kullanılmasıyla büyük köy yerleşmelerinin kurulmasına yol açmıştır. Tunç çağında büyük kentler kurulup, devletler ortaya çıkarken buna paralel olarak ev mimarîsinde gelişti ve bazı ev planları yaygınlaştı.
  Tarihi çağlardan sonra her bölgede iklim ve malzeme şartlarına bağlı olarak belirli ev tipleri ortaya çıktı; konaklar, saraylar inşa edildi. 20. Yüzyılın başlarında beton, demir gibi malzemelerin kullanılışı ve makineleşme başlayınca, eski geleneksel mimari hızla terk edilmeye başlandı.
  İnsan çevresiyle çok yönlü ilişkiler içerisinde olması nedeniyle içerisinde doğup büyüdüğü evin onda daha çocukluğunun ilk yıllarında mekan kavramı ve insan sevgisini geliştirir. Evin çevresindeki coğrafya, ağaçlar, tarla,orman dağ; birlikte yaşadığı toplum, o toplumun ortak değerleri, insanın belleğine girer ve onun için çok şey ifade eder. Evi ile birlikte insanın sosyal ve fiziki çevresi, onun kültür değerinin kalıbıdır.
  ev dekorasyon ankara mimar, mobilya dekorasyon
  B- TÜRK EVİ
  Türk toplumunda ev; vatan, devlet, aile gibi kutsal bir kavramdır. Göktürk ve Uygurlar “ev” kelimesi ile “bark” kelimesini bugünkü Türkçe'mizde ki gibi aynı anlamda kullanıyorlardı. Eski Türk ev adetleri ile birlikte İslam dininin getirdiği hayat tarzı yüzyıllardır hiç değişmeden Türk evinde yaşanmıştır.
  Türk evi konusuna geçmeden önce İslam dünyasında konut mimarisine ait bilinenleri özetlemekte fayda vardır.

  1- İSLAM DÜNYASINDA EV
  İslam dini evrensel bir din olarak ev hayatı ve evin düzenlenmesi konusunda insanın mutluluğunu esas alan kurallar getirmiştir. Kur’an’da birçok ayette evlerden bahsedilmektedir. “Allah evlerinizi size bir huzur ve sükun yeri yaptı” (Nahl, 80). Arapça da ev manasına gelen kelimeler “beyt” “seken”, “mesken” dir.
  İslam şehirlerinin geniş ölçüde Helenistik şehirlerden etkilendiğini, agoranın yerini caminin aldığını,ızgara planın uygulandığını,evlerinde peristil planlı (revaklı iç avluya sahip) olduğunu yapılan araştırmalar ortaya koymuştur.
  Peristil planın uygulanması kadınların mahremiyeti bakımından kolaylık sağlamıştır. Evler sokaktan tamamen yüksek bir duvarla ayrılmış, avlu içersinde bulunan bölümlerde ikili bir yerleşim söz konusu edilmiştir.
  Erkeklerin oturduğu “selamlık” kadınların oturduğu “haremlik”.Bu tasarım için evlerde değişik mimari çözümler göze çarpar. Tek ve küçük bir avlusu olan evlerde harem odası yüksek tutuluyordu. Çoğu evlerde selamlık alt katta, haremlik üst katta yapılmıştır. Pencereler komşuları rahatsız etmeyecek ve dışarıdan bakıldığında içerisi görülmeyecek şekilde düzenlenmiş kafesli idi.
  Mahremiyet düşüncesinin yanı sıra İslamiyet gösterişe karşıdır. Çok katlı binaların yapımı hoş karşılanmıyordu.
  mobilya dekorasyon ankara dekor
  2- ORTA ASYA TÜRK EVİ
  Son yıllarda Sovyet'lerde Avrupa’da ve ülkemizde Orta Asya Türk devletlerinden Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar’ın “ev mimarisi” ile ilgili bazı araştırmalar yayınlanmaktadır. Bunlar arasında Orta Asya Türk evi ile Anadolu Türk evinin ilişkilerine deyinen çalışmalar bulunmaktadır. Önder Küçükerman, Cengiz Eruzun gibi araştırmacılar daha çok çadırın yapısı, içersinde yaşanan hayat ile Türk odası benzerliği üzerinde durmaktadırlar .
  Çadırların arasındaki avlunun Türk evindeki sofanın kaynağını teşkil ettiği konusunda yapılan denemeler vardır.Burada çadır ve Türk evi arasında ortak değerlendirilen unsurlar bulunuyor. İslam Öncesi Türk evi ile Anadolu Türk evi arasındaki ilişkilerin tespiti için daha ayrıntılı çalışmalar gerekmektedir.
  Orta Asya’daki en eski Türk devletini kuran Hunlar, yazın yaylalarda çadırları, kışın ise kerpiç, tuğla, toprak damlı evleri mesken olarak kullanıyorlardı. Hun devrinde şehirler kurulup kurulmadığını bilemiyoruz. İlk şehirleşmenin yoğun bir şekilde Göktürkler tarafından gerçekleştirildiği söylenebilir.
  Çadır sözü “ev”le eş anlamlıdır. Göktürk çağında ailenin kuruluşu “eblenmek” olarak nitelendirilmekte idi. Orta Asya Türk topluluklarının en önemli meskeni olan çadır; “topak ev”,”yurt”,”alaçik” olarak da söylenmektedir. Genel anlamda çadır: Bir ahşap iskelet üzerine keçe kaplanması ile elde edilen, kolay kurulup sökülebilen bir barınaktır.
  Çadırda tam ortada ocak bulunur. Sağ tarafta bir çitle perdelenmiş bölüme kımız tulumları ve bazı yiyecek maddeleri konulur. Hemen bu kısmın yanında ev büyüğünün kelebekli yatağı bulunur. Ocağın arkasına “yüklük” ler yerleştirilir. Girişin sonunda ise koşum takımları yer alırdı. Eğer evin gelini varsa, oğul ve gelinin yatağı da bu bölümde serilirdi.
  Bir arada kurulan aynı ailenin çadırlarına “avul” denilir. Birkaç avuldan “oba” meydana geliyordu. obaların göçüşü törenlerle olurdu. Bunun içindir ki çadırı değerlendirme ile yer kavramı “vatan duygusu” aynı şeydir. Anadolu’da hala çeşitli çadırlar Türkmen toplumları tarafından kullanılmaktadır. Böylelikle çadır, yüzyıllardır Türkler tarafından içinde oturulan önemli bir mesken türü olmuştur. Çadırın Türk evi ile olan ilişkisi yanında kümbetlerle biçim yönünden benzerliğine dikkat çekilmiştir.

  3- SELÇUKLULARDA EV
  Selçuklu çağındaki ev mimarisi hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu konuda şüphesiz ayrıntılı bilgileri Kaşgarlı Mahmut Divan-ü Lügat-it Türk adlı eserinde vermektedir. Galina Pugacenkova’nın Merv ve Tirmiz çevrelerinde yaptığı araştırmalarda 12-13. Yüzyıllara ait evlere rastlanmıştır. Bu evler, ortada geniş avlunun dört yanında eyvanlar ve köşelere sıkıştırılmış odalardan meydana geliyordu.
  Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu evleri, derin temeller kazılarak yapılıyordu. Yapı malzemesi olarak kerpiç ve tuğla kullanılıyordu. İnşaat sırasında ahşap da ana yapı malzemesi idi. Evin kiriş, direk gibi unsurları, kapı- pencere söveleri,kapı kanatları, odaların tavan ve döşemeleri çok defa ahşaptan yapılıyordu.
  Evlerin önünde çoğunlukla bir avlu ve çitle çevrilmiş bir bahçe bulunuyordu. Ana kapıdan evin başlıca bölümlerinden olan “begküm” denen sofaya geçilirdi. Mutfak da Selçuklu evinin bir bölümüydü. “Aşlık” ,”aş ocağı”,”aş damı” gibi adlarla anılıyordu. Mutfak içerisinde “görünçlük” veya “sergen” denilen raflar, ocak, tandır yer alırdı. Kadınlar buradaki sedirlerde otururlardı.

  4- ANADOLU ‘DA TÜRK EVİ

  Türk evinin Orta Asya Türk kültür çevreleri ile olan ilişkisi yanında Anadolu’nun eski konutları ile de kıyaslanması söz konusudur.
  Tabii durum, iklim ve bitki örtüsü Anadolu’da yüzyıllar boyu gelişen kültür ve medeniyetleri etkilemiştir. Neolitik devirde ve Tunç devrinde hemen hemen bütün Anadolu iskan edilmiştir. Bu devirlerde ev mimarisi çok gelişmişti. Megaron denilen ince uzun, kısa tarafından girilen evler, tunç devrinde yaygınlaşmıştı.
  M.Ö. 2000’de Boğazköy’de, Acemhöyük’te, Kültepe’de iki odalı avlulu evler ortaya çıktı. 1000’li yılların başlarında ise “hilani” (geçitli ev) evleri görüyoruz. Bu evler ön yüzünde destekli girişi, bunun arkasında ise küçük odaları bulunan yapılardır. Doğu Anadolu Urartu bölgesinde ise “ön avlulu, iki odalı” bir ev planı tespit edilmiştir. Bu planın Alişar,Alacahöyük 3. Katlarında bulunan evlerle yakın bir benzerliği vardır.
  Batı Anadolu’da klasik çağda başlayıp Roma devrinde kullanılan belirli ev tipleri gelişmiştir. Kuzey Ege’de ortaya çıkan “prostaslı” (avlulu ve geçitli) evler M.Ö. 4-3. Yüzyıllar arasında yaygınlaşmıştır. Bu evlerin planı; giriş, bir avlu, bu avluya uzanan bir koridor- geçit ve odalardan oluşmaktadır. Helenistik çağda yaygınlaşan geniş revaklı avluları ile belirlenen “peristilli” evler, avlunun etrafındaki odalardan meydana gelmektedir. Bu evlerin Anadolu ev mimarisi içerisinde tarihi açıdan önemi fazladır. Roma ve Bizans devrinde de avlulu (atriumlu) ev planı devam etmiştir.
  Bugün Türk evi kavramı Anadolu’nun coğrafi sınırlarının dışına taşmıştır. Irak, Suriye, Mısır’da, Balkanlarda eski Osmanlı topraklarında Türk evleri bulunmaktadır. Bu birbirlerinden çok uzaktaki evler, bulunduğu yerin malzemesi ve iklimi ile uyum sağlamıştır. Değişik iklim, malzeme ve bölge farklarına rağmen Türk evinin kendisine has mimari bir karakteri vardır. Yapım malzemesinin dayanıksızlığı ve hızlı şehirleşme sonucu 17. Yüzyıldan daha eski ev örneklerine rastlanması güçtür. Burada çok kısa olarak Anadolu Türk
  evinin önemli özellikleri üzerinde durulması yararlı olacaktır.

  ____________________________________________________
  Kaynak: Bektaş, Cengiz. Türk Evi. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul : 1995..


  GENEL ÖZELLİKLER
  Osmanlı Türk evi, daracık sokaklar üzerinde yer alırdı. Her evin bir avlusu vardı. Avluya sokaktan büyük bir kapı ile girilirdi. Evler çoğunlukla iki katlı,bazen de üç katlı yapılırdı.
  Avlunun içerisinde çardak bulunur. Evlerin zemin katları ahır, depo, kiler olarak kullanılır. Evin birinci katına ahşap merdivenle çıkılır. Ev birden fazla katlı ise esas yaşanan yer üst kat olmaktadır. Esas katta sofa, sofaya açılan odalar bulunur. Sofa, Türk evinde odalara geçit veren ve aynı zamanda ailenin kadınlı erkekli bütün fertleriyle topluca oturduğu bir mekandır. Türk evini biçimlendirişi ve yönlendirişi bakımından da önemlidir.


  C- ANA GEREÇLER
  KERPİÇ
  Kerpiç, sıcağa soğuğa karşı çok iyi bir yalıtkandır. Oda içindeki nemi dengeler, yangına dayanıklıdır. Her yerde de kolayca bulunur. İşçiliği de kendiside en ucuz gereçtir. Yapımında en az enerji tüketilir, çevreyi kirletmez. Yağmura karşı iyi korunduğundan kalıcıdır. Bu yöntemle yapılmış, bugün de dur aduran iki – üçyüz yıllık evler vardır. Ahşap hatıllı, ahşap dikmeli kerpiç yapı yöntemi en çok karşılaşılandır. (şekil 61.62.63.)
  TAŞ
  Hemen yakından, ucuza sağlanması olanağı varolan yörelerde evin ana duvarlarının ahşap hatıllı taştan yapıldığını görüyoruz. (Bodrum, Nevşehir, Kayseri,Erzurum, Mardin gibi yörelerde).
  Doğu Anadolu’da ocaktan çıktığında neredeyse peynir gibi kesilebilen, duvar olarak kolayca örüldükten sonra iyice sertleşen taş cinsleri vardır.(şekil 74.75.75A)
  AHŞAP
  Çok yağış alan Bolu, Kastamonu, Rize,Trabzon gibi kimi ormanlık bölgelerde ahşap boldur. Buralarda ahşap yığma yöntemi uygulanmıştır.
  Ahşap çaktı (iskelet) yapı yöntemiyle ise geri kalan bütün Anadolu yörelerinde, Balkanlarda, Adalarda karşılaşılır. (şekil 77.78.79.)
  Ahşap Çatkı Yöntemi:
  - Yeğnilik
  - Az gereç kullanımı
  - İnce duvarlardan ötürü yer kazancı
  - Yapım süresinin kısalığı
  - İşçilik ve yalıtım kolaylığı nedenleriyle yeğlenmektedir.

  ____________________________________________________
  İlgili Etiket ve Başlıklar. ev dekorasyon, ev dekorasyon resimleri, ev dekorasyon örnekleri, ev iç dekorasyon, ev dekorasyon modelleri, ev içi dekorasyon, ev ve dekorasyon, ev dekorasyon duvar, ev dekorasyon dergileri, ev dekorasyon fikirleri, ev dekorasyon ürünleri, ev dekorasyon mobilya, ev dekorasyon programı, ev dekorasyon dergisi, modern ev dekorasyon, ev dekorasyon boya, ev dekorasyon duvar kağıtları, yeni ev dekorasyon, 2009 ev dekorasyon, ev dekorasyon malzemeleri, ev dekorasyon mutfak, ev dekorasyon tasarım, ev için dekorasyon, ev dekorasyon aksesuar, ev dekorasyon duvar kağıdı, ev dekorasyon eşyaları, ev dekorasyon mağazaları, ev dekorasyon perde, ev dekorasyon siteleri, ev dekorasyon önerileri, ev döşeme dekorasyon, ev ic dekorasyon, ev oda dekorasyon, ahşap ev dekorasyon, ev dekorasyon dizayn, ev dekorasyon firmaları, ev dekorasyon görüntüleri, ev dekorasyon programları, ev dekorasyon salon, küçük ev dekorasyon, online ev dekorasyon, 2008 ev dekorasyon, engin ev dekorasyon, ev dekorasyon aksesuarları, ev dekorasyon süsleme, ev dekorasyon yapımı, ev dekorasyon örnek, ev düzenleme dekorasyon, pratik ev dekorasyon, sanal ev dekorasyon, ev dekorasyon alışveriş, ev dekorasyon blogspot, ev dekorasyon fuarı, ev dekorasyon hobi, ev dekorasyon programi, ev dekorasyon tadilat, ev dekorasyon tekstil, ev dekorasyon çeşitleri, ev ici dekorasyon, ev iç dekorasyon resimleri, ev içi dekorasyon resimleri, 3d ev dekorasyon, beyaz ev dekorasyon, ev bahçe dekorasyon, ev dekorasyon blog, ev dekorasyon boyama, ev dekorasyon iç mimari, ev dekorasyon renkleri, ev dekorasyon süsleri, ev dekorasyon tv, ev dekorasyon ve mobilya, ev dış dekorasyon, ev iç dekorasyon örnekleri, moda ev dekorasyon, ucuz ev dekorasyon, örgü ev dekorasyon, el yapımı ev dekorasyon, ev dekorasyon ayna, ev dekorasyon banyo, ev dekorasyon forum, ev dekorasyon işleri, ev dekorasyon kapı, ev dekorasyon program, ev dekorasyon sitesi, ev dekorasyon çizim, ev tavan dekorasyon, ev tekstili dekorasyon, istikbal ev dekorasyon, iç mimar ev dekorasyon, klasik ev dekorasyon, klasik ev dekorasyon, el işi ev dekorasyon, ev dekorasyon blogları, ev dekorasyon et, ev dekorasyon foto, ev dekorasyon koltuk, ev dekorasyon objeleri, ev dekorasyon ornekleri, ev dekorasyon raf, ev dekorasyon rehberi, ev dekorasyon satış, ev dekorasyon tasarımları, ev dekorasyon tasarımı, ev iç dekorasyon modelleri, ev içi dekorasyon örnekleri, ikea ev dekorasyon, modern ev dekorasyon örnekleri, mudo ev dekorasyon, 3 boyutlu ev dekorasyon, 3 boyutlu ev dekorasyon, ev dekorasyon bilgileri, ev dekorasyon fotoları, ev dekorasyon halı, ev dekorasyon mağazası, ev dekorasyon merkezi, ev dekorasyon net, ev dekorasyon tablo, ev dekorasyon teknikleri, ev dekorasyon ve tasarım, ev dekorasyon şirketleri, ev döşe dekorasyon, ev içi dekorasyon modelleri, japon ev dekorasyon, kolay ev dekorasyon, modern ev dekorasyon resimleri, en iyi ev dekorasyon, ev dekorasyon fiyat, ev dekorasyon kursları, ev dekorasyon mağaza, ev dekorasyon mobilyaları, ev dekorasyon trendleri, ev dekorasyon örnekler, habitat ev dekorasyon, kervan ev dekorasyon, riviera ev dekorasyon, 2009 ev dekorasyon modelleri, 2009 ev dekorasyon resimleri, 3d ev dekorasyon programı, ev dekorasyon fikir, ev dekorasyon kursu, ev dekorasyon markaları, ev dekorasyon aksesuarlari, ev dekorasyon online alışveriş, ev dekorasyon u, ev içi dekorasyon görüntüleri, boyner ev dekorasyon, ekonomik ev dekorasyon, ev dekorasyon magazaları, ev dekorasyon video, klasik ev dekorasyon örnekleri ,
  Dekorasyon Rehberi Mobilya Mutfak Banyo Mefruşat İnşaat Dekor Tasarım Mimarlık Firma Rehberi Alçı Boya Sandalye Koltuk Masa Mobilya Firma Rehberi Mutfak Banyo Mobilya Dekorasyon Ankara Dekorasyon Ankara Mutfak Dolabı Ankara İnşaat Dekorasyon Dekorasyon Rehberi Mobilya Mutfak Banyo Mefruşat İnşaat Dekor Yatak Odası Oturma Grubu Yemek Takımı Proje Uygulama Firma Rehberi
  ____________________________________________________

  Bu Haber 25.12.2009 tarihinde kayıt edilmiş ve 10666 kez okunmuştur.

  .: Diğer insaat_emlak_konut bilgileri :.
  Prefabrikenin Getireceği Fayda ve SakıncalarAhşap Prefabrike Dekorasyon
  Afyonkarahisar Evlerinde Süsleme Unsuru Oluşturan Yapısal ElemenlarAfyonkarahisar Evleri Genel Özellikleri [Ahşap Ev]
  Türk Evlerinin Karakteristik Özellikleri [Dekorasyon]DEPREME DAYANIKLI EVLER
  DUVARLARIN SIVAYLA SÜSLENMESİDUVAR YAPISI
  EMLAK PİYASASINDA RİSKLER
  Kayıtlı Firmalar
 • Erciyes Büro Mob
 • Ercanlar Tekstil Sanayi Ve Ticaret
 • Eray Çelik Eşya
 • Era Ofis Donatım
 • Era Möbel
 • Era Mobel
 • Er Büro Sistemleri Bilgisayar Ve Turizm San Tic Ltd Şti
 • Epiriler Aş
 • Epas Offıce Furnıture As
 • Epas Büro Mobilya
 • En Lab Labaratuar Sistemleri Eczane Büro Mobilyaları San Tic Ltd Şti
 • Engin Halı Ve Tekstil Santicltdşti
 • Enderun Halı
 • Ender Ahşap
 • Emsa Eskişehir Mobilya Sanve Ticaş
 • Emsa Eskısehır Mobılya San Tıc As
 • Emre Ofis Mobilyaları Dekorasyon San Tic Ltd Şti
 • Emin Büro Mobilyaları
 • Emga Ahşap Mutfak, Banyo, Dekorasyon
 • Emeksan Mobilya San Tic Ltd Şti
 • Emek Mobılya San Ve Tıcltdstı
 • Emek Magazası
 • Emek Buro Mob
 • Elite Koltuk Evı
 • Elit Ofis Büro Mobilya Dek San Tic Ltd Şti
 • Elife Modüler Mobilya Santicltdşti
 • Eleganza Ofis Büro Mobilyaları San Ve Tic Aş
 • Elegansa Ofis Mobilya Sistemleri San Ve Tic Aş
 • Elbe Mobilya
 • Eksan Mekanizma Makas Sistemleri
 • Web Tasarımı - ORDEN BİLİŞİM - 2008