Hizmetlerimiz
Adı Soyadı
Konu
Telefon
E-Mail
Adres
Mesaj
Kullanıcı :
Şifre:
Şifremi Unuttum
Pratik Bilgiler
 • Aksesuar

 • Aydınlatma

 • Bilgi ve Gündem

 • Dekor Tv

 • Dekorasyon

 • Dekorasyon Oyunları

 • Dekoratif Ürünler

 • Döşeme ve Kaplama

 • Faydalı, Pratik Bilgiler

 • Hediyelik ve Hobi

 • Mefruşat Tekstil

 • Mobilya Dekorasyon

 • Peyzaj, Kent ve Bahçe

 • Seramik Vitrifiye, Akrilik

 • Tasarım Mimar Ajandası

 • Teknik, Akademik Bilgi

 • İç ve Dış Cephe

 • İnşaat, Emlak Konut

 • Alışveriş Sepeti
  Sepetiniz Boş
  İnşaat, Emlak Konut

  Yaşam Alanı Ev İnsan Üzerine [Ev-Mobilya Dekorasyonu]
  Dekorasyon Hizmetleri

  Mobilya Dekorasyon
  Mutfak Dekorasyon
  Banyo Dekorasyon
  Ahşap Dekorasyon
  Ev Dekorasyon
  Boya Badana
  Komple Dekorasyon
  Ahşap Kapı
  Mağaza Dekorasyon
  Villa Dekorasyon
  Ahşap Mediven
  Proje Dekorasyon
   

  Ankara / Siteler 
  ..İletişim Bilgileri
  ...
  Dekorasyon :         0530 402 9921
  ... 
  iÇ-Dış İnşaat ve Mobilya Dekorasyon İşlerinde, Mimar Ekibi Teknik Kadrosu, Kalifiye ustasıyla Beraber; Proje Uygulamaları Ev-İşyeri, Otel ve Dekorasyon İşlerinde Uygulamaları...

  Tarihi çağlardan sonra her bölgede iklim ve malzeme şartlarına bağlı olarak belirli ev tipleri ortaya çıktı; konaklar, saraylar inşa edildi. 20. Yüzyılın başlarında beton, demir gibi malzemelerin kullanılışı

  EV VE İNSAN

  Ev, insanın fizyolojik, sosyolojik, estetik ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı bir yapıdır. İnsanoğlu yüzyıllardan bu yana sürekli olarak yaşadığı fiziksel çevreyi değiştirmekte, evini de sahip olduğu çevre ve kültür ortamına uydurmaktadır.
  Yapılan kazılar ve araştırmalar, insanın ilk mimari faaliyet olarak kendisine ev yapmaya giriştiğini ortaya koymuştur. Yontma taş çağında başlayan bu gelişme daha sonra kerpicin kullanılmasıyla büyük köy yerleşmelerinin kurulmasına yol açmıştır. Tunç çağında büyük kentler kurulup, devletler ortaya çıkarken buna paralel olarak ev mimarîsinde gelişti ve bazı ev planları yaygınlaştı.
  Tarihi çağlardan sonra her bölgede iklim ve malzeme şartlarına bağlı olarak belirli ev tipleri ortaya çıktı; konaklar, saraylar inşa edildi. 20. Yüzyılın başlarında beton, demir gibi malzemelerin kullanılışı ve makineleşme başlayınca, eski geleneksel mimari hızla terk edilmeye başlandı.
  İnsan çevresiyle çok yönlü ilişkiler içerisinde olması nedeniyle içerisinde doğup büyüdev dekorasyon ankara mimar, mobilya dekorasyonüğü evin onda daha çocukluğunun ilk yıllarında mekan kavramı ve insan sevgisini geliştirir. Evin çevresindeki coğrafya, ağaçlar, tarla,orman dağ; birlikte yaşadığı toplum, o toplumun ortak değerleri, insanın belleğine girer ve onun için çok şey ifade eder. Evi ile birlikte insanın sosyal ve fiziki çevresi, onun kültür değerinin kalıbıdır.

  B- TÜRK EVİ
  Türk toplumunda ev; vatan, devlet, aile gibi kutsal bir kavramdır. Göktürk ve Uygurlar “ev” kelimesi ile “bark” kelimesini bugünkü Türkçe'mizde ki gibi aynı anlamda kullanıyorlardı. Eski Türk ev adetleri ile birlikte İslam dininin getirdiği hayat tarzı yüzyıllardır hiç değişmeden Türk evinde yaşanmıştır.
  Türk evi konusuna geçmeden önce İslam dünyasında konut mimarisine ait bilinenleri özetlemekte fayda vardır.

  1- İSLAM DÜNYASINDA EV
  İslam dini evrensel bir din olarak ev hayatı ve evin düzenlenmesi konusunda insanın mutluluğunu esas alan kurallar getirmiştir. Kur’an’da birçok ayette evlerden bahsedilmektedir. “Allah evlerinizi size bir huzur ve sükun yeri yaptı” (Nahl, 80). Arapça da ev manasına gelen kelimeler “beyt” “seken”, “mesken” dir.
  İslam şehirlerinin geniş ölçüde Helenistik şehirlerden etkilendiğini, agoranın yerini caminin aldığını,ızgara planın uygulandığını,evlerinde peristil planlı (revaklı iç avluya sahip) olduğunu yapılan araştırmalar ortaya koymuştur.
  Peristil planın uygulanması kadınların mahremiyeti bakımından kolaylık sağlamıştır. Evler sokaktan tamamen yüksek bir duvarla ayrılmış, avlu içersinde bulunan bölümlerde ikili bir yerleşim söz konusu edilmiştir.
  Erkeklerin oturdmobilya dekorasyon ankara dekoruğu “selamlık” kadınların oturduğu “haremlik”.Bu tasarım için evlerde değişik mimari çözümler göze çarpar. Tek ve küçük bir avlusu olan evlerde harem odası yüksek tutuluyordu. Çoğu evlerde selamlık alt katta, haremlik üst katta yapılmıştır. Pencereler komşuları rahatsız etmeyecek ve dışarıdan bakıldığında içerisi görülmeyecek şekilde düzenlenmiş kafesli idi.
  Mahremiyet düşüncesinin yanı sıra İslamiyet gösterişe karşıdır. Çok katlı binaların yapımı hoş karşılanmıyordu.

  2- ORTA ASYA TÜRK EVİ
  Son yıllarda Sovyet'lerde Avrupa’da ve ülkemizde Orta Asya Türk devletlerinden Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar’ın “ev mimarisi” ile ilgili bazı araştırmalar yayınlanmaktadır. Bunlar arasında Orta Asya Türk evi ile Anadolu Türk evinin ilişkilerine deyinen çalışmalar bulunmaktadır. Önder Küçükerman, Cengiz Eruzun gibi araştırmacılar daha çok çadırın yapısı, içersinde yaşanan hayat ile Türk odası benzerliği üzerinde durmaktadırlar .
  Çadırların arasındaki avlunun Türk evindeki sofanın kaynağını teşkil ettiği konusunda yapılan denemeler vardır.Burada çadır ve Türk evi arasında ortak değerlendirilen unsurlar bulunuyor. İslam Öncesi Türk evi ile Anadolu Türk evi arasındaki ilişkilerin tespiti için daha ayrıntılı çalışmalar gerekmektedir.
  Orta Asya’daki en eski Türk devletini kuran Hunlar, yazın yaylalarda çadırları, kışın ise kerpiç, tuğla, toprak damlı evleri mesken olarak kullanıyorlardı. Hun devrinde şehirler kurulup kurulmadığını bilemiyoruz. İlk şehirleşmenin yoğun bir şekilde Göktürkler tarafından gerçekleştirildiği söylenebilir.
  Çadır sözü “ev”le eş anlamlıdır. Göktürk çağında ailenin kuruluşu “eblenmek” olarak nitelendirilmekte idi. Orta Asya Türk topluluklarının en önemli meskeni olan çadır; “topak ev”,”yurt”,”alaçik” olarak da söylenmektedir. Genel anlamda çadır: Bir ahşap iskelet üzerine keçe kaplanması ile elde edilen, kolay kurulup sökülebilen bir barınaktır.
  Çadırda tam ortada ocak bulunur. Sağ tarafta bir çitle perdelenmiş bölüme kımız tulumları ve bazı yiyecek maddeleri konulur. Hemen bu kısmın yanında ev büyüğünün kelebekli yatağı bulunur. Ocağın arkasına “yüklük” ler yerleştirilir. Girişin sonunda ise koşum takımları yer alırdı. Eğer evin gelini varsa, oğul ve gelinin yatağı da bu bölümde serilirdi.
  Bir arada kurulan aynı ailenin çadırlarına “avul” denilir. Birkaç avuldan “oba” meydana geliyordu. obaların göçüşü törenlerle olurdu. Bunun içindir ki çadırı değerlendirme ile yer kavramı “vatan duygusu” aynı şeydir. Anadolu’da hala çeşitli çadırlar Türkmen toplumları tarafından kullanılmaktadır. Böylelikle çadır, yüzyıllardır Türkler tarafından içinde oturulan önemli bir mesken türü olmuştur. Çadırın Türk evi ile olan ilişkisi yanında kümbetlerle biçim yönünden benzerliğine dikkat çekilmiştir.

  3- SELÇUKLULARDA EV
  Selçuklu çağındaki ev mimarisi hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu konuda şüphesiz ayrıntılı bilgileri Kaşgarlı Mahmut Divan-ü Lügat-it Türk adlı eserinde vermektedir. Galina Pugacenkova’nın Merv ve Tirmiz çevrelerinde yaptığı araştırmalarda 12-13. Yüzyıllara ait evlere rastlanmıştır. Bu evler, ortada geniş avlunun dört yanında eyvanlar ve köşelere sıkıştırılmış odalardan meydana geliyordu.
  Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu evleri, derin temeller kazılarak yapılıyordu. Yapı malzemesi olarak kerpiç ve tuğla kullanılıyordu. İnşaat sırasında ahşap da ana yapı malzemesi idi. Evin kiriş, direk gibi unsurları, kapı- pencere söveleri,kapı kanatları, odaların tavan ve döşemeleri çok defa ahşaptan yapılıyordu.
  Evlerin önünde çoğunlukla bir avlu ve çitle çevrilmiş bir bahçe bulunuyordu. Ana kapıdan evin başlıca bölümlerinden olan “begküm” denen sofaya geçilirdi. Mutfak da Selçuklu evinin bir bölümüydü. “Aşlık” ,”aş ocağı”,”aş damı” gibi adlarla anılıyordu. Mutfak içerisinde “görünçlük” veya “sergen” denilen raflar, ocak, tandır yer alırdı. Kadınlar buradaki sedirlerde otururlardı.

  4- ANADOLU ‘DA TÜRK EVİ

  Türk evinin Orta Asya Türk kültür çevreleri ile olan ilişkisi yanında Anadolu’nun eski konutları ile de kıyaslanması söz konusudur.
  Tabii durum, iklim ve bitki örtüsü Anadolu’da yüzyıllar boyu gelişen kültür ve medeniyetleri etkilemiştir. Neolitik devirde ve Tunç devrinde hemen hemen bütün Anadolu iskan edilmiştir. Bu devirlerde ev mimarisi çok gelişmişti. Megaron denilen ince uzun, kısa tarafından girilen evler, tunç devrinde yaygınlaşmıştı.
  M.Ö. 2000’de Boğazköy’de, Acemhöyük’te, Kültepe’de iki odalı avlulu evler ortaya çıktı. 1000’li yılların başlarında ise “hilani” (geçitli ev) evleri görüyoruz. Bu evler ön yüzünde destekli girişi, bunun arkasında ise küçük odaları bulunan yapılardır. Doğu Anadolu Urartu bölgesinde ise “ön avlulu, iki odalı” bir ev planı tespit edilmiştir. Bu planın Alişar,Alacahöyük 3. Katlarında bulunan evlerle yakın bir benzerliği vardır.
  Batı Anadolu’da klasik çağda başlayıp Roma devrinde kullanılan belirli ev tipleri gelişmiştir. Kuzey Ege’de ortaya çıkan “prostaslı” (avlulu ve geçitli) evler M.Ö. 4-3. Yüzyıllar arasında yaygınlaşmıştır. Bu evlerin planı; giriş, bir avlu, bu avluya uzanan bir koridor- geçit ve odalardan oluşmaktadır. Helenistik çağda yaygınlaşan geniş revaklı avluları ile belirlenen “peristilli” evler, avlunun etrafındaki odalardan meydana gelmektedir. Bu evlerin Anadolu ev mimarisi içerisinde tarihi açıdan önemi fazladır. Roma ve Bizans devrinde de avlulu (atriumlu) ev planı devam etmiştir.
  Bugün Türk evi kavramı Anadolu’nun coğrafi sınırlarının dışına taşmıştır. Irak, Suriye, Mısır’da, Balkanlarda eski Osmanlı topraklarında Türk evleri bulunmaktadır. Bu birbirlerinden çok uzaktaki evler, bulunduğu yerin malzemesi ve iklimi ile uyum sağlamıştır. Değişik iklim, malzeme ve bölge farklarına rağmen Türk evinin kendisine has mimari bir karakteri vardır. Yapım malzemesinin dayanıksızlığı ve hızlı şehirleşme sonucu 17. Yüzyıldan daha eski ev örneklerine rastlanması güçtür. Burada çok kısa olarak Anadolu Türk
  evinin önemli özellikleri üzerinde durulması yararlı olacaktır.

  ____________________________________________________
  Kaynak: Bektaş, Cengiz. Türk Evi. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul : 1995.. .


  GENEL ÖZELLİKLER
  Osmanlı Türk evi, daracık sokaklar üzerinde yer alırdı. Her evin bir avlusu vardı. Avluya sokaktan büyük bir kapı ile girilirdi. Evler çoğunlukla iki katlı,bazen de üç katlı yapılırdı.
  Avlunun içerisinde çardak bulunur. Evlerin zemin katları ahır, depo, kiler olarak kullanılır. Evin birinci katına ahşap merdivenle çıkılır. Ev birden fazla katlı ise esas yaşanan yer üst kat olmaktadır. Esas katta sofa, sofaya açılan odalar bulunur. Sofa, Türk evinde odalara geçit veren ve aynı zamanda ailenin kadınlı erkekli bütün fertleriyle topluca oturduğu bir mekandır. Türk evini biçimlendirişi ve yönlendirişi bakımından da önemlidir.


  C- ANA GEREÇLER
  KERPİÇ
  Kerpiç, sıcağa soğuğa karşı çok iyi bir yalıtkandır. Oda içindeki nemi dengeler, yangına dayanıklıdır. Her yerde de kolayca bulunur. İşçiliği de kendiside en ucuz gereçtir. Yapımında en az enerji tüketilir, çevreyi kirletmez. Yağmura karşı iyi korunduğundan kalıcıdır. Bu yöntemle yapılmış, bugün de dur aduran iki – üçyüz yıllık evler vardır. Ahşap hatıllı, ahşap dikmeli kerpiç yapı yöntemi en çok karşılaşılandır. (şekil 61.62.63.)
  TAŞ
  Hemen yakından, ucuza sağlanması olanağı varolan yörelerde evin ana duvarlarının ahşap hatıllı taştan yapıldığını görüyoruz. (Bodrum, Nevşehir, Kayseri,Erzurum, Mardin gibi yörelerde).
  Doğu Anadolu’da ocaktan çıktığında neredeyse peynir gibi kesilebilen, duvar olarak kolayca örüldükten sonra iyice sertleşen taş cinsleri vardır.(şekil 74.75.75A)
  AHŞAP
  Çok yağış alan Bolu, Kastamonu, Rize,Trabzon gibi kimi ormanlık bölgelerde ahşap boldur. Buralarda ahşap yığma yöntemi uygulanmıştır.
  Ahşap çaktı (iskelet) yapı yöntemiyle ise geri kalan bütün Anadolu yörelerinde, Balkanlarda, Adalarda karşılaşılır. (şekil 77.78.79.)
  Ahşap Çatkı Yöntemi:
  - Yeğnilik
  - Az gereç kullanımı
  - İnce duvarlardan ötürü yer kazancı
  - Yapım süresinin kısalığı
  - İşçilik ve yalıtım kolaylığı nedenleriyle yeğlenmektedir.

  ____________________________________________________
  İlgili Etiket ve Başlıklar.. emlak, seçim, seçim sonuçları, satılık ev, kiralık ev, yerel seçim, secim, seçim 2009, seçim anketi, seçim anketleri, seçim kurulu, seçim yüksek, yerel seçim 2009, yerel seçim sonuçları, yüksek seçim kurulu, ev emlak, satilik ev, seçim anket, seçimler, seçim sonucu, seçim sonuçlari, 2009 yerel seçim sonuçları, yerel seçim anketleri, yerel seçimler, 2009 seçim anketleri, nerede oy kullanacağım, seçim anketi 2009, seçim belediye, yerel secim, yerel seçim anketi, belediye seçimleri, secim anketi, yerel seçim anket, seçim 2009 anket, seçim mhp, 2009 yerel seçim anketleri, belediye seçim sonuçları, genel seçim, oy pusulası, seçim haberleri, seçim sonuç, 2007 seçim, 2009 yerel seçim anketi, 2009 yerel seçimler, canlı seçim sonuçları, chp seçim, muhtarlık seçim sonuçları, seçim listesi, seçim türkiye, seçim ysk, yeni ev, yerel seçim sonuçları 2004, 2007 seçim sonuçları, 2009 seçim anket sonuçları, 2009 yerel seçim anket, akp seçim, 2009 yerel seçimleri, oy seçim, sandık seçim, seçim adayları, seçim ak parti, seçim parti, daire ev, seçim haber, ysk seçim sonuçları, 2009 yerel seçim anket sonuçları, illere göre seçim sonuçları, seçim sorgulama, 2007 genel seçim, belediye seçim anketi, ev sorgulama, seçim listeleri, seçim net, seçim yasakları, genel seçimler, secim anketi 2009, seçim tarihi, seçmen seçim, yerel secim anketi, yerel secim anketleri, 2007 seçimleri, anketler seçim, belediye seçim anketleri, belediye seçimleri sonuçları, secim anketleri 2009, seçim olsa, aday seçim, ev no, ntv seçim sonuçları, secim haberleri, secim haberleri, seçim partisi, seçim takvimi, seçim yılı, oy pusulaları, secim 2009 anket, seçim haberler, seçim nedir, seçim ücretleri, yeni seçim, yerel seçim haberleri, seçim başkanı, seçim sonuçları çekmeköy, beylikdüzü seçim sonuçları, ev partisi, milletvekili seçim, seçim başkan, seçim sonuçları ilçe ilçe, seçim sonuçları ilçeler, seçim sonuçları ilçeler, 2007 genel seçimleri, 2009 yerel secim anketleri, chp oy, erken seçim, oy nasıl kullanılacak, seçim no, 2009 seçim anketler, bbp seçim, yüksek seçim kurulu seçim sonuçları, milletvekili adayları seçim öncesinde başvurularını nereye yaparlar, partilerin seçim, seçim kimlik, ev parti, seçim numarası, siyasi seçim, tc kimlik seçim, belediye seçim kanunu, genel seçimler 2007, nerde oy kullanılacak, seçim müdürü, seçim partiler, seçim üyeleri, seçmen oy pusulası, seçim gazete, seçim sayısı, mahalli idareler seçim kanunu, seçim siyaset, anap seçim, cumhurbaşkanlığı seçim, ev seçimi, kiralık seçim, yüksek seçim kurulu seçim yasakları, siyasi partiler seçim, yerelnet seçim, seçim yüzde, ev partiler ,
  Dekorasyon Rehberi Mobilya Mutfak Banyo Mefruşat İnşaat Dekor Tasarım Mimarlık Firma Rehberi Alçı Boya Sandalye Koltuk Masa Mobilya Firma Rehberi Mutfak Banyo Mobilya Dekorasyon Ankara Dekorasyon Ankara Mutfak Dolabı Ankara İnşaat Dekorasyon Dekorasyon Rehberi Mobilya Mutfak Banyo Mefruşat İnşaat Dekor Yatak Odası Oturma Grubu Yemek Takımı Proje Uygulama Firma Rehberi
  ____________________________________________________

  Bu Haber 25.12.2009 tarihinde kayıt edilmiş ve 10559 kez okunmuştur.

  .: Diğer insaat_emlak_konut bilgileri :.
  Prefabrikenin Getireceği Fayda ve SakıncalarAhşap Prefabrike Dekorasyon
  Afyonkarahisar Evlerinde Süsleme Unsuru Oluşturan Yapısal ElemenlarAfyonkarahisar Evleri Genel Özellikleri [Ahşap Ev]
  Türk Evlerinin Karakteristik Özellikleri [Dekorasyon]DEPREME DAYANIKLI EVLER
  DUVARLARIN SIVAYLA SÜSLENMESİDUVAR YAPISI
  EMLAK PİYASASINDA RİSKLER
  Kayıtlı Firmalar
 • Ergun Cıvata Hırdavat Ltdstı
 • Eren Ticaret Süleyman Eren
 • Eren Ticaret Lüks Hırdavat
 • Erdoğanlar Bisiklet Ve Çocuk Gereçleri San Ve Ticaret Ltd Şti
 • Erdoğan Hortum Sanayi Nurettin Erdoğan
 • Erdemci Ticaret
 • Erdem Ticaret Fatih Erdem
 • Erdem Sac
 • Erdem Çatal Kasık Bıçak San Tic
 • Erdem Bobinaj
 • Erdal Teknik Hıdavat İnşaat San Tic Ltd Şti
 • Erdal İnşaat Malzeme Taahhüt Ticaret
 • Erdal Erzeybek Çelik Dübel Sanayi
 • Erdal Boya Ve Hırdavat San Tic Ltd Şti
 • Erd Gıda Tekstil Endüstriyel Mutfak San Tic Ltd Şti
 • Erçalık Bronz Hırdavat
 • Erciyes Ltd Şti
 • Ercem Mutfak Cihazları
 • Ercem Endüstriyel Mutfak Üniteleri
 • Ercan Oyuncak
 • Erbir Makina Ve Hırdavat Ticareti
 • Erbir Hırdavat Ticaret
 • Erbilk Hıradavatçılık Sanayi Ve Ticaret Aş
 • Erbil Group İç Ve Dış Tic Ltd Şti
 • Erbi Yedek Parça San Tic Aş
 • Erbek Nalburiye
 • Erbalcı Yapı Mlz Tic Ve San Aş
 • Erba San Tic Ltd Şti
 • Erba End Ürün Paz Ltd Şti
 • Er Ars Endüstriyel Mutfak Ürünleri Ltd Şti
 • Web Tasarımı - ORDEN BİLİŞİM - 2008